}

Kommuner / Lidingö

Översikt
 • Befolkning: 48 432 (2022)
 • Landareal: 31 km²
 • Vattenareal: 20 km²
 • Kommunkod: 0186
Kontaktuppgifter
 • E-post: lidingo.stad@lidingo.se
 • Hemsida: lidingo.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 180 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000191
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch