}

Kommuner / Lilla Edet

Översikt
 • Befolkning: 14 428 (2022)
 • Landareal: 316 km²
 • Vattenareal: 26 km²
 • Kommunkod: 1462
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommunen@lillaedet.se
 • Hemsida: lillaedet.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 44 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001496
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-10-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch