}

Kommuner / Lindesberg

Översikt
  • Befolkning: 23 435 (2022)
  • Landareal: 1378 km²
  • Vattenareal: 103 km²
  • Kommunkod: 1885
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch