}

Kommuner / Linneuniversitetet

Kontaktuppgifter
  • E-post: info@lnu.se
  • Organisationsnummer: 2021006271)
  • Första fakturamånad: 2023-01-01
  • Sista fakturamånad: 2023-12-31
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch