}

Kommuner / Liseberg Aktiebolag

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://www.liseberg.se/om-liseberg/var-verksamhet/vart-uppdrag/
  • Beskrivning: Liseberg AB är, bortsett från två preferensaktier, helägt dotterbolag till Göteborg & Co Träffpunkt AB som är direkt helägt av Göteborgs Stadshus AB som i ...
  • Organisationsnummer: 5560236811
  • Första fakturamånad: 2022-01-01
  • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch