}

Kommuner / Livsmedelsverket

Kontaktuppgifter
  • E-post: livsmedelsverket@slv.se
  • Organisationsnummer: 2021001850
  • Första fakturamånad: 2022-01-01
  • Sista fakturamånad: 2023-12-31
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch