}

Kommuner / Ljungby

Översikt
 • Befolkning: 28 483 (2022)
 • Landareal: 1748 km²
 • Vattenareal: 247 km²
 • Kommunkod: 0781
Kontaktuppgifter
 • E-post: info@ljungby.se
 • Hemsida: ljungby.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 282 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000670
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch