}

Kommuner / Ludvika

Översikt
 • Befolkning: 26 353 (2022)
 • Landareal: 1490 km²
 • Vattenareal: 157 km²
 • Kommunkod: 2085
Kontaktuppgifter
 • E-post: info@ludvika.se
 • Hemsida: ludvika.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 375 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002270
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-10-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch