}

Kommuner / Luleå

Översikt
  • Befolkning: 79 244 (2022)
  • Landareal: 2088 km²
  • Vattenareal: 2823 km²
  • Kommunkod: 2580
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch