}

Kommuner / Lund

Översikt
  • Befolkning: 128 384 (2022)
  • Landareal: 427 km²
  • Vattenareal: 13 km²
  • Kommunkod: 1281
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch