}

Kommuner / Lycksele

Översikt
 • Befolkning: 12 243 (2022)
 • Landareal: 5518 km²
 • Vattenareal: 371 km²
 • Kommunkod: 2481
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@lycksele.se
 • Hemsida: lycksele.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 25 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002635
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2022-12-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch