}

Kommuner / Lysekil

Översikt
 • Befolkning: 14 170 (2022)
 • Landareal: 208 km²
 • Vattenareal: 487 km²
 • Kommunkod: 1484
Kontaktuppgifter
 • E-post: registrator@lysekil.se
 • Hemsida: lysekil.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 128 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001389
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-11-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch