}

Kommuner / Malå

Översikt
 • Befolkning: 3 033 (2022)
 • Landareal: 1598 km²
 • Vattenareal: 129 km²
 • Kommunkod: 2418
Kontaktuppgifter
 • E-post: ekonomi@mala.se
 • Hemsida: mala.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 56 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002866
 • Första fakturamånad: 2021-12-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch