}

Kommuner / Mälarenergi AB

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://www.malarenergi.se/
  • Beskrivning: Vårt uppdrag är att göra det enkelt för dig att leva hållbart. el, fjärrvärme, vatten och bredbandslösningar.
  • Organisationsnummer: 5564489150
  • Första fakturamånad: 2022-01-01
  • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch