}

Kommuner / Mälarenergi Elnät AB

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://www.malarenergi.se/el/elnat/
  • Beskrivning: Det är vi på Mälarenergi Elnät AB som ser till att elen kommer hem till dig. Vi förvaltar och utvecklar elnätet i Västra Mälardalen med största möjliga ...
  • Organisationsnummer: 5565541504
  • Första fakturamånad: 2022-01-01
  • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch