}

Kommuner / Malung-Sälen

Översikt
 • Befolkning: 10 258 (2022)
 • Landareal: 4085 km²
 • Vattenareal: 228 km²
 • Kommunkod: 2023
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@malung-salen.se
 • Hemsida: malung-salen.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 100 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002148
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-08-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch