}

Kommuner / Mark

Översikt
 • Befolkning: 35 329 (2022)
 • Landareal: 929 km²
 • Vattenareal: 84 km²
 • Kommunkod: 1463
Kontaktuppgifter
 • E-post: kontaktcenter@mark.se
 • Hemsida: mark.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 218 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001504
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch