}

Kommuner / Mellerud

Översikt
 • Befolkning: 9 263 (2022)
 • Landareal: 514 km²
 • Vattenareal: 431 km²
 • Kommunkod: 1461
Kontaktuppgifter
 • E-post: medborgarkontoret@mellerud.se
 • Hemsida: mellerud.se
 • Bank: Dalslands Sparbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 28 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001488
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-08-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch