}

Kommuner / Mölndal

Översikt
 • Befolkning: 70 109 (2022)
 • Landareal: 146 km²
 • Vattenareal: 6 km²
 • Kommunkod: 1481
Kontaktuppgifter
 • E-post: kontakt@molndal.se
 • Hemsida: molndal.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 205 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001363
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-07-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch