}

Kommuner / Mönsterås

Översikt
 • Befolkning: 13 276 (2022)
 • Landareal: 599 km²
 • Vattenareal: 343 km²
 • Kommunkod: 0861
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@monsteras.se
 • Hemsida: monsteras.se
 • Bank: Häradssparbanken i Mönsterås
 • Likvida medel 31/12-2022: 112 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001926
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch