}

Kommuner / Mörbylånga

Översikt
 • Befolkning: 15 985 (2022)
 • Landareal: 666 km²
 • Vattenareal: 2371 km²
 • Kommunkod: 0840
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@morbylanga.se
 • Hemsida: morbylanga.se
 • Bank: Swedank
 • Likvida medel 31/12-2022: 52 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000704
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-06-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch