}

Kommuner / Motala

Översikt
 • Befolkning: 43 728 (2022)
 • Landareal: 983 km²
 • Vattenareal: 284 km²
 • Kommunkod: 0583
Kontaktuppgifter
 • E-post: motala.kommun@motala.se
 • Hemsida: motala.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 86 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002817
 • Första fakturamånad: 2022-04-01
 • Sista fakturamånad: 2023-06-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch