}

Kommuner / Naturhistoriska riksmuseet

Kontaktuppgifter
  • E-post: registrator@nrm.se
  • Organisationsnummer: 2021001124
  • Första fakturamånad: 2022-01-01
  • Sista fakturamånad: 2023-12-31
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch