}

Kommuner / Nordanstig

Översikt
 • Befolkning: 9 487 (2022)
 • Landareal: 1370 km²
 • Vattenareal: 1156 km²
 • Kommunkod: 2132
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@nordanstig.se
 • Hemsida: nordanstig.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 74 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002312
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch