}

Kommuner / Norrtälje

Översikt
 • Befolkning: 65 587 (2022)
 • Landareal: 2015 km²
 • Vattenareal: 4015 km²
 • Kommunkod: 0188
Kontaktuppgifter
 • E-post: kontaktcenter@norrtalje.se
 • Hemsida: norrtalje.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 495 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000217
 • Första fakturamånad: 2021-12-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch