}

Kommuner / Norsjö

Översikt
  • Befolkning: 3 947 (2022)
  • Landareal: 1739 km²
  • Vattenareal: 184 km²
  • Kommunkod: 2417
Kontaktuppgifter
  • E-post: info@norsjo.se
  • Hemsida: norsjo.se
  • Bank: Okänt
  • Likvida medel 31/12-2022: 19 mkr
  • Organisationsnummer: 2120002858
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch