}

Kommuner / Öckerö Fastighets AB

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://ockerofast.se/
  • Beskrivning: Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar ...
  • Organisationsnummer: 5564959665
  • Första fakturamånad: 2022-01-01
  • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch