}

Kommuner / Örebro

Översikt
 • Befolkning: 158 057 (2022)
 • Landareal: 1373 km²
 • Vattenareal: 248 km²
 • Kommunkod: 1880
Kontaktuppgifter
 • E-post: servicecenter@orebro.se
 • Hemsida: orebro.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 507 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001967
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-10-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch