Kommuner / Örkelljunga / Fakturor

Viktig information
  • Beloppet som redovisas är normalt det belopp som leverantören fakturerat vilket kan betyda att det är ett belopp inklusive mervärdesskatt eller exklusive mervärdesskatt (undantag förekommer där kommunen leverererat uppgifter som alltid exkluderar mervärdesskatt).
  • Det finns 1374 st fakturor (102 785 735 kr) som saknar mappning till en känd leverantör. Kontinuerligt arbete utförs för att identifiera leverantörerna.
  • Att en faktura finns i listan betyder inte alltid att den är betald. För att avgöra det behöver du kontakta kommunen och referera det aktuella fakturanumret och/eller verifikatnumret.

Sök bland kommunens fakturor