}

Kommuner / Örnsköldsvik

Översikt
  • Befolkning: 55 557 (2022)
  • Landareal: 6377 km²
  • Vattenareal: 2052 km²
  • Kommunkod: 2284
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch