}

Kommuner / Orsa

Översikt
 • Befolkning: 6 934 (2022)
 • Landareal: 1731 km²
 • Vattenareal: 67 km²
 • Kommunkod: 2034
Kontaktuppgifter
 • E-post: orsa.kommun@orsa.se
 • Hemsida: orsa.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 56 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002189
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch