}

Kommuner / Orust

Översikt
 • Befolkning: 15 415 (2022)
 • Landareal: 386 km²
 • Vattenareal: 497 km²
 • Kommunkod: 1421
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@orust.se
 • Hemsida: orust.se
 • Bank: Orust Sparbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 42 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001314
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-11-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch