}

Kommuner / Oskarshamn

Översikt
  • Befolkning: 27 028 (2022)
  • Landareal: 1046 km²
  • Vattenareal: 1232 km²
  • Kommunkod: 0882
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch