}

Kommuner / Ovanåker

Översikt
 • Befolkning: 11 622 (2022)
 • Landareal: 1873 km²
 • Vattenareal: 144 km²
 • Kommunkod: 2121
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@ovanaker.se
 • Hemsida: ovanaker.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 72 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002304
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch