}

Kommuner / Oxelösund

Översikt
 • Befolkning: 12 086 (2022)
 • Landareal: 35 km²
 • Vattenareal: 711 km²
 • Kommunkod: 0481
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@oxelosund.se
 • Hemsida: oxelosund.se
 • Bank: Sörmlands Sparbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 67 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000324
 • Första fakturamånad: 2022-08-01
 • Sista fakturamånad: 2023-06-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch