}

Kommuner / Ronneby

Översikt
 • Befolkning: 29 169 (2022)
 • Landareal: 825 km²
 • Vattenareal: 417 km²
 • Kommunkod: 1081
Kontaktuppgifter
 • E-post: stadshuset@ronneby.se
 • Hemsida: ronneby.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 95 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000837
 • Första fakturamånad: 2022-04-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch