}

Kommuner / Säffle

Översikt
  • Befolkning: 15 242 (2022)
  • Landareal: 1221 km²
  • Vattenareal: 1276 km²
  • Kommunkod: 1785
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch