}

Kommuner / Sandviken

Översikt
 • Befolkning: 39 098 (2022)
 • Landareal: 1166 km²
 • Vattenareal: 131 km²
 • Kommunkod: 2181
Kontaktuppgifter
 • E-post: medborgarservice@sandviken.se
 • Hemsida: sandviken.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 106 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002346
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-04-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch