}

Kommuner / Sankt Kors Fastighetsaktiebolag

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://sanktkors.se/
  • Beskrivning: Vi skapar innovativa arenor för tillväxt, som möjliggör nya, gränsöverskridande samarbetsformer anpassade till framtidens arbetsliv. Hitta lediga lokaler. Alla ...
  • Organisationsnummer: 5560264342
  • Första fakturamånad: 2022-05-01
  • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch