}

Kommuner / Säter

Översikt
 • Befolkning: 11 271 (2022)
 • Landareal: 570 km²
 • Vattenareal: 54 km²
 • Kommunkod: 2082
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@sater.se
 • Hemsida: sater.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 12 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002247
 • Första fakturamånad: 2021-12-01
 • Sista fakturamånad: 2023-01-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch