}

Kommuner / Sigtuna

Översikt
 • Befolkning: 51 876 (2022)
 • Landareal: 328 km²
 • Vattenareal: 23 km²
 • Kommunkod: 0191
Kontaktuppgifter
 • E-post: kontaktcenter@sigtuna.se
 • Hemsida: sigtuna.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 169 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000225
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-06-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch