}

Kommuner / Skellefteå

Översikt
 • Befolkning: 74 402 (2022)
 • Landareal: 6802 km²
 • Vattenareal: 3143 km²
 • Kommunkod: 2482
Kontaktuppgifter
 • E-post: kundtjanst@skelleftea.se
 • Hemsida: skelleftea.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 8 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002643
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch