}

Kommuner / Skurup

Översikt
 • Befolkning: 16 731 (2022)
 • Landareal: 193 km²
 • Vattenareal: 318 km²
 • Kommunkod: 1264
Kontaktuppgifter
 • E-post: kansli@skurup.se
 • Hemsida: skurup.se
 • Bank: Skurup Sparbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 124 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001082
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch