}

Kommuner / Smedjebacken

Översikt
 • Befolkning: 10 922 (2022)
 • Landareal: 948 km²
 • Vattenareal: 110 km²
 • Kommunkod: 2061
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@smedjebacken.se
 • Hemsida: smedjebacken.se
 • Bank: Norrbärke Sparbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 30 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002205
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch