}

Kommuner / Sorsele

Översikt
  • Befolkning: 2 436 (2022)
  • Landareal: 7367 km²
  • Vattenareal: 591 km²
  • Kommunkod: 2422
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch