}

Kommuner / Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://www.stockholmvattenochavfall.se/
  • Beskrivning: Vi levererar dricksvatten och renar avloppsvatten i Stockholms stad och Huddinge kommun, samt ansvarar för avfallshanteringen i Stockholms stad.
  • Organisationsnummer: 5569693111
  • Första fakturamånad: 2022-01-01
  • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch