}

Kommuner / Strömsund

Översikt
 • Befolkning: 11 397 (2022)
 • Landareal: 10464 km²
 • Vattenareal: 1316 km²
 • Kommunkod: 2313
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@stromsund.se
 • Hemsida: stromsund.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 127 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002486
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-06-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch