}

Kommuner / Sundsvall

Översikt
  • Befolkning: 99 361 (2022)
  • Landareal: 3189 km²
  • Vattenareal: 1257 km²
  • Kommunkod: 2281
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch