}

Kommuner / Täby

Översikt
 • Befolkning: 75 137 (2022)
 • Landareal: 61 km²
 • Vattenareal: 11 km²
 • Kommunkod: 0160
Kontaktuppgifter
 • E-post: kc@taby.se
 • Hemsida: taby.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 159 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000118
 • Första fakturamånad: 2022-02-01
 • Sista fakturamånad: 2023-04-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch