}

Kommuner / Timrå

Översikt
 • Befolkning: 17 754 (2022)
 • Landareal: 783 km²
 • Vattenareal: 451 km²
 • Kommunkod: 2262
Kontaktuppgifter
 • E-post: timra.kommun@timra.se
 • Hemsida: timra.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 272 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002395
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch